Visa Platinum

Преміальна міжнародна платіжна картка, яка вигідно підкреслить статус клієнта і надасть йому ще більше привілеїв і переваг.

Переваги використання картки Visa Platinum

Consultation of the premium manager
ТАРИФИ Visa Platinum
в пакеті «Мій комфорт»

 
Найменування пакетів
 
1 ОСНОВНІ ПОСЛУГИ  
1.1
Термін дії картки
до 5 років
1.2
Валюта рахунку
UAH/USD/EUR
1.3
Вартість пакету послуг:
1.4

- річне користування пакетом послуг

1500 грн.
1.5

- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 1000 000,01 грн./40 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Platinum/Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.

750 грн.
1.6

- щомісячна комісія

130 грн./міс.
1.7

- щомісячна комісія, якщо загальна сума безготівкових розрахунків* платіжними картками (всіма картками, що відкриті до рахунку) здійснених за період протягом календарного місяця дорівнює 10000 грн. (екв.в ін.вал.) або перевищує зазначений рівень *до безготівкових розрахунків включаються розрахунки картками, здійсненими в торгівельній мережі та мережі Інтернет, в т.ч. платежі через Ощад24/7 (WEB/Мобільний банкінг) (платежі за довільними реквізитами, платежі на оплату послуг мобільного/телекомунікаційного зв'язку, платежі на користь суб'єктів господарювання), операції за якими відображені у виписці за картковим рахунком.

0 грн.
1.8
Нарахування процентів (річних) на залишок коштів на рахунку за послугою "Мобільні заощадження"
9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)
2 РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
2.1
РКО першої додаткової картки класу не вище Platinum
0 грн.
2.2
РКО наступних додаткових карток класу Platinum
1000 грн.
2.3
РКО основої/додаткової картки класу Platinum , яка перевипускається за ініціативою клієнта
500 грн.
3 ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ  
3.1
Видача готівки:
3.2

- в мережі установ та банкоматів банку (в т.ч. без використання картки)

0,70%
3.3

- видача готівки в мережі банкоматів Банку без використання картки (з використанням системи дистанційного банківського обслуговування), за кожну операцію

0.7%+2 грн.
3.4

- в мережі банкоматів та установ українських банків

1.5%+5 грн.
3.5

- в мережі установ та банкоматів закордонних банків

1.5%+30 грн.
3.6
Зарахування на рахунок готівкових коштів у валюті рахунку, в т.ч. зарахування готівкових коштів з використанням картки:
3.7

- в ІПТ/АТМ (з депозитним модулем) банку (для рахунків, відкритих у гривні),
- в касі банку через POS-термінал

не тарифікується
3.8

- без використання картки в касі Банку через POS-термінал

1 % від суми
3.9

- без використання картки в ІПТ/АТМ (з депозитним модулем) Банку

0,50% від суми
4 БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ  
4.1
Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку
не тарифікується
4.2
Проведення розрахунків в торгівельній мережі та мережі Інтернет
не тарифікується
4.3
Безготівкове перерахування коштів через Установи Банку
4.4

- на рахунки в гривні, відкриті в Банку чи інших банках України

1%
4.5

- на рахунки в іноземній валюті, відкриті в Банку

1%
4.6
Безготівкові перекази в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) у гривні
4.7

- переказ коштів за реквізитами картки, емітованої Банком (в т.ч. переказ коштів на власні рахунки)

0,1%+2 грн.
4.8

- переказ коштів за реквізитами картки, емітованої іншим банком

1%+5 грн.
4.9

- перерахування коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг)

не тарифікується
4.10
Конвертація (в т.ч. для віртуальної картки)
1%