Visa Infinite

Престижна картка для найвимогливіших клієнтів. Поєднання вишуканого дизайну та унікальних пропозицій вирізнить Вас та задовольнить потреби у винятковому обслуговуванні.

Переваги використання картки Visa Infinite

Consultation of the premium manager
ТАРИФИ Visa Infinite
в пакеті «Мій комфорт»

 
Найменування пакетів
 
1 ОСНОВНІ ПОСЛУГИ  
1.1
Термін дії картки
до 5 років
1.2
Валюта рахунку
UAH/USD/EUR
1.3
Вартість пакету послуг:
1.4

- річне користування пакетом послуг

10 000 грн.
1.5

- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 2 500 000,01 грн./100 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.

5 000 грн.
1.6
Нарахування процентів (річних) на залишок коштів на рахунку за послугою "Мобільні заощадження"
9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)
1.7
Доступ до кімнати переговорів для проведення ділових зустрічей для клієнтів Преміум-центру
Не надається
2 РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
2.1
РКО першої додаткової картки класу Infinite/Elite або нижче
0 грн.
2.2
РКО наступних додаткових карток класу Infinite/Elite
5 000 грн.
2.3
РКО основої/додаткової картки класу Infinite/Elite, яка перевипускається за ініціативою клієнта
2 500 грн.
3 ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ  
3.1
Видача готівки:
3.2

- в мережі установ та банкоматів банку (в т.ч. без використання картки)

0,50%
3.3

- видача готівки в мережі банкоматів Банку без використання картки (з використанням системи дистанційного банківського обслуговування), за кожну операцію

0.5%+2 грн.
3.4

- в мережі банкоматів та установ українських банків

1.5%+5 грн.
3.5

- в мережі установ та банкоматів закордонних банків

1.5%+30 грн.
3.6
Зарахування на рахунок готівкових коштів у валюті рахунку, в т.ч. зарахування готівкових коштів з використанням картки:
3.7

- в ІПТ/АТМ (з депозитним модулем) банку (для рахунків, відкритих у гривні), в касі банку через POS-термінал

не тарифікується
3.8

- без використання картки в касі Банку через POS-термінал

1 % від суми
3.9

- без використання картки в ІПТ/АТМ (з депозитним модулем) Банку

0,50% від суми
4 БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ  
4.1
Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку
не тарифікується
4.2
Проведення розрахунків в торгівельній мережі та мережі Інтернет
не тарифікується
4.3
Безготівкове перерахування коштів через Установи Банку
4.4

- на рахунки в гривні, відкриті в Банку чи інших банках України

1%
4.5

- на рахунки в іноземній валюті, відкриті в Банку

1%
4.6
Безготівкові перекази в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) у гривні
4.7

- переказ коштів за реквізитами картки, емітованої Банком (в т.ч. переказ коштів на власні рахунки)

0,1%+2 грн.
4.8

- переказ коштів за реквізитами картки, емітованої іншим банком

1%+5 грн.
4.9

- перерахування коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг)

не тарифікується
4.10
Конвертація (в т.ч. для віртуальної картки)
1%