Спеціальні рахунки для цілей одноразового добровільного декларування

Загальні умови відкриття Спеціального рахунку

Загальні умови відкриття Спеціального рахунку

 1. Спеціальний рахунок відкривається Банком Декларанту для зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах з дотриманням вимог чинного законодавства України та нормативно – правових актів Національного банку України.
 2. Декларант додатково до документів для відкриття Спеціального рахунку подає Анкету (посилання на Анкету) та Заяву (посилання на Заяву) Заява Анкета
 3. Між Банком і Декларантом укладається Договір Спеціального рахунку.
 4. Декларант вносить готівкові кошти на Спеціальний рахунок, який декларується та отримує Довідку про відкриття Спеціального рахунку та залишку на ньому.
Більше про одноразове добровільне декларування тут: посилання на сайт ДПС (Електронний кабінет)  

Питання та відповіді

Інформація щодо суб’єктів добровільного декларування Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть:
 • фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;
 • фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.
Особи, які не можуть брати участь:
 • малолітні/неповнолітні та недієздатні особи, які перебувають на повному утриманні інших осіб (наприклад, батьків) чи держави; особи, дієздатність яких обмежена і над якими встановлена опіка;
 • особи, які в будь-який період з 1 січня 2005 року виконували чи виконують в Україні публічні функції та подавали/подають декларації про майновий стан відповідно до антикорупційного законодавства;
 • особи, проти яких Україна ввела санкції.
Відповідальність суб’єктів добровільного декларуванн
 • Декларант несе відповідальність за інформацію, яку надає Банку.
 • Декларант в Анкеті зазначає інформацію про належність/неналежність до осіб, які мають або мали подавати декларацію. Анкета засвідчується підписом декларанта.
 • Декларант, підписуючи Заяву повідомляє, що об’єкт декларування не належить до активів, що мають джерела походження з території країни, визнаної згідно з законом державою-агресором.
 • Декларант, підписуючи Заяву повідомляє, що об’єкт декларування не належить до активів, які не можуть бути об’єктом декларування.
 • Якщо особа не подала з якихось причин спеціальну декларацію, то «за замовчанням» вважатиметься такою, що повідомила податкову про відсутність у неї у власності станом на дату завершення податкової амністії активів, одержаних за рахунок доходів, з яких не були сплачені всі необхідні податки і збори, або що склад та обсяг таких активів перебуває в межах, які дозволено не декларувати.
Процес одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб
 • Фізичні особи, які мають намір відповідно до норм Закону скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування (Декларанти), звертаються до Банку для відкриття Спеціального рахунку та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах з подальшим декларуванням даних активів, та оплатою податкового збору.
 • Триває цей процес всього рік з 01 вересня 2021 року по 01 вересня 2022 року
Як Декларант вносить кошти на Спеціальний рахунок?
 • Декларант відкриває в Банку Спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти через операційну касу Банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті “Призначення платежу/зміст операції” зазначає “добровільне декларування”. Заборонено безготівкове перерахування Декларантом коштів на Спеціальний рахунок.
Чи має право Декларант поповнювати Спеціальний рахунок?
 • Декларант має право додатково внести готівкові кошти на цей рахунок тільки один раз.
Чи обмежується сума готівкових коштів, яка може вноситись на Спеціальний   рахунок?
 • Сума готівкових коштів, які вносяться на Спеціальний рахунок, не обмежується.
Як повертаються кошти Декларанту? Декларант має право:
 • перерахувати грошові кошти на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в АТ «Ощадбанк» або в іншому банку України;
 • зняти грошові кошти готівкою;
 • закрити Спеціальний рахунок, та отримати Довідку про закриття Спеціального рахунку.

  Консультація преміум менеджера


  Найменування пакетів
   
  1 Тарифи за Спеціальними рахунками  
  1 .1
  Послуга банку
  Тарифи
  1 .2
  Послуги Банку по поточним та вкладним рахункам:
  1 .3
  Відкриття Спеціального рахунку
  100 грн
  1 .4
  Розрахунково-касове обслуговування
  1 .5
  Переказ коштів в національній валюті на власний рахунок в іншому банку України
  1% від суми, але не менше 20 грн.
  1 .6
  Переказ коштів в національній та /або іноземній валюті на власний рахунок в межах АТ «Ощадбанк»
  Не тарифікується
  1 .7
  Переказ коштів в іноземній валюті на власний рахунок в іншому банку України
  1% від суми + еквівалент у національній валюті 15 USD, але не більше еквівалента в національній валюті 500 USD
  1 .8
  Видача готівкової національної валюти з поточного рахунку для цілей одноразового (спеціального) декларування
  Не тарифікується
  1 .9
  Видача готівкової іноземної валюти поточного рахунку для цілей одноразового (спеціального) декларування
  Не тарифікується
  1 .10
  Довідка про відкриття Спеціального рахунку та залишок коштів на ньому
  75 грн