Mastercard Platinum

Преміальна картка, що забезпечить високоякісне обслуговування, особливі пропозиції за кордоном і в Україні, додаткові сервіси та привілеї

Переваги використання картки Mastercard Platinum

Консультація преміум менеджера


ТАРИФИ Mastercard Platinum
в пакеті «Мій комфорт»

 
Найменування пакетів
 
1 Основні послуги  
1.1
Термін дії картки
до 3 років
1.2
Валюта рахунку
UAH/USD/EUR
1.3
Вартість пакету послуг (плата за річне користування пакетом послуг стягується при відкритті рахунку та першому випуску картки. За наступні періоди плата за річне користування пакетом послуг не стягується):
1.4

- річне користування пакетом послуг

1500 грн.
1.5

- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 1000 000,01 грн./40 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Platinum/Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.

750 грн.
1.6

- щомісячна комісія

300 грн./міс.
1.7

- щомісячна комісія, якщо загальна сума безготівкових розрахунків* платіжними картками (всіма картками, що відкриті до рахунку) здійснених за період протягом календарного місяця дорівнює 10000 грн. (екв.в ін.вал.) або перевищує зазначений рівень
*до безготівкових розрахунків включаються розрахунки картками, здійсненими в торгівельній мережі та мережі Інтернет, в т.ч. платежі через Ощад24/7 (WEB/Мобільний банкінг) (платежі за довільними реквізитами, платежі на оплату послуг мобільного/телекомунікаційного зв'язку, платежі на користь суб'єктів господарювання), операції за якими відображені у виписці за картковим рахунком.

0 грн.
1.8
Нарахування процентів (річних) на залишок коштів на рахунку за послугою "Мобільні заощадження"

9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)
2 РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
2.1
РКО першої додаткової картки класу не вище Platinum
0 грн.
2.2
РКО наступних додаткових карток класу Platinum
1000 грн.
2.3
РКО основої/додаткової картки класу Platinum , яка перевипускається за ініціативою клієнта
500 грн.
3 ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ:  
3.1
Видача готівки:
3.2

- в мережі установ та банкоматів банку (в т.ч. без використання картки)

0,7% + 5 грн.
3.3

- видача готівки в мережі банкоматів Банку без використання картки (з використанням системи дистанційного банківського обслуговування), за кожну операцію

0.7% + 10 грн.
3.4

- в мережі банкоматів та установ українських банків

1.5%+5 грн.
3.5

- в мережі установ та банкоматів закордонних банків

1.5%+30 грн.
3.6
Видача готівкових кредитних коштів (додатково до інших комісій за видачу готівки)
2,99%
3.7
Зарахування на рахунок готівкових коштів (у валюті рахунку):
3.8

- з використанням картки через POS-термінал, банкомати, ІПТ Банку

не тарифікується
3.9

- без використання картки в касі Банку через POS-термінал

1 % від суми
3.10

- без використання картки в ІПТ/АТМ (з депозитним модулем) Банку

0,50% від суми
3.11

- в будь-якій установі Банку (в межах регіонального управління) за реквізитами рахунку

не тарифікується
4 БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ  
4.1
Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку
не тарифікується
4.2
Проведення розрахунків в торгівельній мережі та мережі Інтернет
не тарифікується
4.3
Безготівкове перерахування коштів через Установи Банку (окрім перерахувань на депозит, погашення кредиту, рахунок віртуальної картки, за послугою "Мобільні заощадження") чи інших банках України
4.4

- на рахунки в гривні, відкриті в Банку чи інших банках України

1%+5 грн., але не більше 1000 грн.
4.5

- на рахунки в іноземній валюті, відкриті в Банку

1%+5 грн.
4.6

- на інші рахунки в іноземній валюті, відкриті в інших банках України, за межі України по системі SWIFT (для рахунків в іноземній валюті)

1% від суми, але не менше 500 грн., і не більше 14000 грн.
4.7
Безготівкові перекази в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) у гривні (за виключенням перерахувань на депозит, погашення кредиту, рахунок віртуальної картки, за послугою "Мобільні заощадження")
4.8

- переказ коштів за реквізитами картки, емітованої Банком, в т.ч. переказ коштів на власні рахунки (за виключенням карток, емітованих в ТП «Мій комфорт»)

0,1%+2 грн.
4.9

- переказ коштів за реквізитами картки, емітованої іншим банком

1%+5 грн.
4.10

- переказ коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг), за одну операцію

при сумі до 5000 грн. включно - не тарифікується,
при сумі понад 5000 грн. - 0.5%, але не більше 500 грн.
4.11
Безготівкові перекази за рахунок кредитних коштів (додатково до інших комісій за проведення безготівих переказів)
2,99%
4.12
Конвертація (в т.ч. для віртуальної картки)
1%